Terapi

Jeg arbejder med forskellige terapiformer og sammen laver vi en handleplan, hvor vi arbejder hen imod din erkendelse af det grundlæggende problem.

Min filosofi er, at mange af os render rundt og slås med ting som vi har med fra vores barndom og det kommer til at fungere som en sandhed i dag. Hvis du eksempelvis ofte har fået af vide som barn, at du er dum er det svært at slippe det som voksen.

 

Læs min historie her

 

Terapiformer

 

Polaritetsterapi: I denne terapiform arbejder jeg med modpoler hos klienten. Forstået på den måde at terapien kan anskueliggøre de forskellige modsatrettede sider hos klienten. For eksempel clean versus skæv og ædru versus beruset. Der arbejdes på, at klienten får øje på den skæve/berusede side af sig selv og bliver i stand til at forstå de konsekvenser, som denne destruktive side har. Man kan også hér arbejde med uafklarede forhold i familielivet. Der kan også arbejdes med indre barn og dynamisk fortid.

 

Individuel terapi: Vi kan her arbejde sammen om et specifikt emne, som du selv vælger. Det kan for eksempel være sorg, angst, lavt selvværd, tilbagefald, indre barn, dynamisk fortid eller hvad der fylder hos dig.

 

Gruppeterapi: Her arbejder jeg med en gruppe mennesker, som har samme grundlæggende problemstilling – for eksempel alkohol. Det kan også være en pårørende-gruppe til misbrugere. Hver enkelt kan “komme på” i gruppen, og på den måde kan gruppen bruges som et værktøj, hvor man kan spejle sig selv og hinanden.

 

Familieterapi: Misbrugeren er her i terapi med nærmeste familie, og målet er at få ryddet op i problemer, som måtte eksistere på grund af misbruget. Som terapeut er jeg løsningsfokuseret. Jeg arbejder på, at misbrugeren erkender sin del af problemet – samt at familien får øje på deres. Samtalen skulle gerne ende ud med, at familien kommer positivt videre i livet.

 

Kontaktfulde samtaler: Denne samtaleform bruges til at belyse forskellige problemstillinger – til at få luftet ud og få feedback på de ting, man sidder med. Jeg kan hjælpe med løsningsmodeller til at klare de udfordringer, der måtte være.

 

NADA-akupunktur som supplement til terapien: NADA (National Acupuncture Detoxification Association) er akupunktur, som kan mindske abstinens-symptomer. Samtidig har det vist sig at virke positivt forstærkende i forhold til udbytte af terapi. Akupunktur-nålene gives sædvanligvis i ørerne og er ikke forbundet med ubehag.

 

Indre barn terapi: Indre barn metoden er en helt særlig og meget effektiv form for terapi. Det er en terapeutisk visualiseringsmetode, der arbejder med underbevidsthedens sprog. Metoden tager sit udgangspunkt i, at de dårlige fysiske/psykiske oplevelser, du har haft som barn har sat sig i dig, som ”et såret barn”. Det kan være alt fra fysiske/psykiske overgreb til mobning og savn. Det er oplevelser, hvor du som barn ikke har følt dig lyttet til, er blevet mødt eller er blevet taget vare på.
Læs mere her

 

 

 

 

Pris og varighed

Et terapeutisk forløb varer som regel 10-12 gange.

Pris: 800 kr. pr. time eller 12 gange for 8000 kroner. Længere forløb efter aftale.

Jeg tilbyder også terapi i dit private hjem efter aftale, hvis det er nødvendigt. 

 

Kontakt

Udfyld formularen, så vender jeg tilbage hurtigst muligt.