Hvad er indre barn metoden?

Indre barn metoden er en helt særlig og meget effektiv form for terapi. Det er en terapeutisk visualiseringsmetode, der arbejder med underbevidsthedens sprog. Metoden tager sit udgangspunkt i, at de dårlige fysiske/psykiske oplevelser, du har haft som barn har sat sig i dig, som ”et såret barn”. Det kan være alt fra fysiske/psykiske overgreb til mobning og savn. Det er oplevelser, hvor du som barn ikke har følt dig lyttet til, er blevet mødt eller er blevet taget vare på.

Da vi som børn husker bedst i billeder, følelser og metaforer, er det via disse redskaber, at jeg arbejder.

En vigtig del i behandlingen er at adskille dig følelsesmæssigt fra den du var engang og til den voksen du er i dag. Adskillelsen er nødvendig for, at du kan begynde at lære at sortere i dine følelser. Det er vigtigt, for kan du ikke kende forskel på dengang og nu, får de gamle følelsesstrukturer lov at forstyrre, styre og påvirke dit voksenliv – og forhindrer dig i at ændre på tingene fremadrettet.

Ved at genetablere kontakten til dit indre barn finder vi frem til de steder/situationer i din barndom, hvor din følelsesmæssige udvikling er gået i stå.

 

Det giver dig mulighed for, at:

 • Begynde at kommunikere med dit indre barn og møde det lige der, hvor det dengang ikke er blevet hørt, set eller respekteret.

 • Begynde at bearbejde de gamle ar, du har fået på sjælen, begynde at heale det der dengang blev såret og måske udvikle de dele af din personlighed, som du før har taget afstand fra.

 • Blive bevidst om, hvordan din fortid påvirker din nutid og dit syn på dig selv og din omverden.

 


 

Grundtankerne bag Indre Barn terapi

Grundtanken med Indre Barn terapi, er at du ved at genopleve tingene på den måde, du oplevede dem i barndommen kan få bearbejdet oplevelsen og skabt andre og mere nuancerede og positive billeder. Du kan jo ikke ændre din barndom, men du kan lære at leve med den, ved at give dig selv omsorg. Da du nu selv er voksen er det således den voksne del af dig, der gør arbejdet, og det skaber muligheden for, at du selv kan være der for at støtte dit indre barn. Dermed bliver du selv den gode forælder, der er i stand til at rumme og give dit eget indre barn kærlighed og den følelsesmæssige anerkendelse og opmærksomhed, som du ikke fik som lille. Alt dette kræver, at du tillader dig selv at mærke de følelser, der er virkelige for dig, få dem anerkendt og udtrykt. Først herefter er det muligt at tilgive, komme videre og selv tage ejerskab over dit liv.

Indre barn terapi er ikke et hurtigt fix og er ikke altid en nem og ligetil proces. Det skyldes, at du i takt med de oplevelser, du har stået i, har dannet nogle overlevelsesmekanismer for at passe på dig selv, så du gennem tiden er sluppet for at mærke og forholde dig til de følelser, du har haft som f.eks. vrede og ked-af-det-hed. De overlevelsesmekanismer har du skabt af frygt for at miste kontakten til de vigtigste omsorgspersoner i dit liv – nemlig dine forældre.

Overlevelsesmekanismerne følger dig op igennem livet, og nogle af de strategier, du udvikler for at undgå at komme i kontakt med de svære følelser kan f.eks. være en evig higen efter anerkendelse, konstant travlhed, overspisning, sukkertrang, alkohol og stimulerende stoffer.

 


 

Det indre barns følelser

Mange af de følelser jeg oplever mine klienters indre barn står med, som hæmmer dem i deres relationer og forhold til dem selv i deres voksenliv er, at de f.eks.:

 • Har følelsen af at føle sig forkerte og utilstrækkelige

 • Føler sig svigtet

 • Konstant er i tvivl om at være gode nok og værd af elske

 • Føler sig uønskede

 • Bebrejder sig selv, når tingene ikke lige går som planlagt

 • Føler sig utilstrækkelige

 • Gør ting selvom de egentlig ikke ønsker at gøre dem

 • Føler sig ensomme

 • Føler sig magtesløse

 • Siger ja, når de mener nej og ikke tør sætte grænser

 • Har følelsen af at være stressede og udbrændte

 • Vrisser og skælder meget ud

 • Altid skal være den stærke

 • Vil være perfekte indadtil og udadtil

 • Føler selvmedlidenhed

 • Føler vrede

 • Føler tristhed

 • Føler usikkerhed og tør ikke stå fast ved sig selv og vise hvem de egentlig er.

 


 

Resultatet

Har du lyst til at arbejde med indre barn terapi, kommer du med guidning og støtte fra mig, på en rejse tilbage i tiden. En rejse, der kan være smertefuld, men samtidig forløsende og smuk, og som rummer en utrolig selvhelbredende kraft, der gør, at du kan genetablere kontakten til din essens og den du dybest set er. Ved at adskille dig som voksen fra dit indre barns emotioner og reaktioner vil traumet miste sin kraft.

Al den energi, du tidligere har brugt på at holde symptomerne fra fortiden på afstand, kan du nu bruge på noget positivt. Ved at opnå en dybere forståelse for dig selv og hvor du kommer fra, opnår du en langt større accept af alle sider af dig selv. Den forståelse giver dig en meget større ro og balance – både fysisk og psykisk.

Du får overskuddet til at afvikle gamle mønstre og roller, du ikke har befundet dig godt i og din accept af dig selv, giver dig større selvværd og beslutningskraft. Du vil kort sagt opnå, at du ved slutte fred med din fortid kan kigge på fremtiden med helt nye øjne.